Osvětové aktivity

naše další aktivity

  • Den dětské onkologie – světový den dětské onkologie, informace, diskuze s pacienty, rodiči a lékaři, doprovodný program pro děti.
  • Publikace – informační brožury pro pacienty a rodiče