Dny dětské onkologie

Dny dětské onkolgie startují 15. února 2024

V České republice opět startují Dny dětské onkologie. Za rok 2023 úspěšně prošlo léčbou celkem 427 dětí.

„Na Klinice dětské hematologie a onkologie bylo diagnostikováno v roce 2023 celkem 250 dětí s onkologickým onemocněním, nejčastěji se jednalo o nádory mozku. leukémie a lymfomy. Transplantace kostní dřeně byla provedena u 33 dětí z celé ČR,‟ uvádí přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, Doc. MUDr. Lucie Šrámková Ph.D. „Léčili jsme rekordní počet dětí s akutními leukémiemi včetně 7 pacientů, kteří podstoupili léčbu geneticky modifikovanými T-lymfocyty (CART). Zapojili jsme se také do nových výzkumných projektů a grantů, které jsou cestou, jak zpřístupnit našim pacientům nejnovější poznatky a léčebné postupy,‟ dodává

„Naše klinika zvládla nárůst počtu pacientů, vč. těch zahraničních (především z Ukrajiny). Úspěšně pokračuje program precisní (personalizované) onkologie. Ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem v Lipsku byla zahájena příprava výroby geneticky modifikovaných buněk imunitního systému pro děti se solidními nádory,“ říká prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU.

Na realizaci Dnů dětské onkologie se společně podílí neziskové organizace působící při jednotlivých pracovištích. Pomáhají nejen v materiální rovině, ale pořádají také řadu aktivit, které dětem a jejich rodinám usnadňují cestu náročnou léčbou. Na realizaci Dnů dětské onkologie se společně podílí neziskové organizace působící při jednotlivých pracovištích. Pomáhají nejen v materiální rovině, ale pořádají také řadu aktivit, které dětem a jejich rodinám usnadňují cestu náročnou léčbou. „V neziskových organizacích při jednotlivých pracovištích pracují sestřičky, lékaři a rodiče, kteří se snaží vnímat potřeby a sdílet emoce rodin dětí po onkologické léčbě. Zkušený personál i maminky s vlastní zkušeností, předávají potřebné informace,‟ uvádí Michaela Češková z Haimy Ostrava.

„Spustili jsme osvětovou kampaň, ve které se tentokrát pokusíme vyvrátit nejčastější mýty o rakovině dětí a zaměřujeme se také na vztahový trojúhelník rodič-nemocné dítě-sourozenec. Pokračujeme dál v náborové práci a šíření osvěty dárcovství kostní dřeně mezi mladými lidmi, kterému se naše organizace aktivně věnuje již několik let. Díky našemu mobilnímu náborovému týmu jsme přispěli k rozšíření databáze, která překročila hranici 9000 zapsaných dárců v registru,‟ uvádí Herta Šůstková z Šance Olomouc. Všechna pracoviště v ČR se během Dnů dětské onkologie také zapojují do osvětové kampaně na sociálních sítích a v médiích. Kampaň má přispět k větší informovanosti veřejnosti o životě dětí s onkologickým onemocněním.

Akce na jednotlivých pracovištích:
Na Klinice dětské hematologie a onkologie při FN Motol zahájí 15. února balónkovým dnem, proběhne zimní rekondiční pobyt pro děti po léčbě a Dny dětské onkologie uzavře Slavnostní ukončení léčby malých pacientů za poslední rok.

V Brně bude 15. února. Den dětské onkologie s Krtkem přímo na Klinice dětské onkologie FN Brno a LF MU a slavnostní zakončení proběhne 23. března. na brněnské hvězdárně, kde bude připraven celodenní program pro všechny věkové kategorie.

V Olomouci bude letos věnován všem superhrdinům. Na oddělení Dětské kliniky FN Olomouc proběhne bohatý program s návštěvou superhrdinů. S těmi, kteří léčbu zdárně ukončili proběhne setkání na Zimního stadionu v Olomouci a proběhne i vzpomínka na ty, kterým se zvítězit nepodařilo.
Na Dětské klinice v Plzni Oddělení hematoonkologie proběhne 15. 2. v dopoledních hodinách bohatý program pro hospitalizované děti a rodiče. Den vyvrcholí odpolední bohoslužbou v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a celý den je pod záštitou primátora města Plzně.

Již tradičně bude moct veřejnost online přispívat na projekt Zlatá stuha, jehož prostřednictvím mohou lidé podpořit neziskové organizace při jednotlivých pracovištích ve svém regionu.
www. dendetskeonkologie.cz, www.dnydetskeonkologie.cz

Dny dětské onkologie navazují na Světový den dětské onkologie, který má zvýšit povědomí veřejnosti o onkologických onemocněních dětí a také představit pokroky v léčbě.

Již tradičně bude moct veřejnost online přispívat na projekt Zlatá stuha, jehož prostřednictvím mohou lidé podpořit neziskové organizace při jednotlivých pracovištích ve svém regionu.
www. dendetskeonkologie.cz, www.dnydetskeonkologie.cz

Dny dětské onkologie navazují na Světový den dětské onkologie, který má zvýšit povědomí veřejnosti o onkologických onemocněních dětí a také představit pokroky v léčbě.