Letní tábor

Termín konání: 1. 7. – 15. 7.

Místo konání: Klášter Teplá

Cena: 4500,-/1 dítě, zálohu ve výši 2500,- je třeba uhradit nejpozději do 15. 6. na účet 18230111/0100, VS: 2222, do poznámky uveďte jméno dítěte. Záloha je vratná v případě zdravotních problémů dítěte (nutno potvrzení ošetřujícího lékaře).