Správní orgány

Zástupci spolku HAIMA CZ, z.s.

Petra Dvořáková
předsedkyně Haimy
E-mail: petra.dvorakova@haima.cz
Tel.: +420 725 792 575

PhDr. Věra Reichlová
místopředsedkyně Haimy
E-mail: vera.reichlova@haima.cz
Tel.: +420 777 650 600

Bc. Dana Ipserová
místopředsedkyně & účetní Haimy
E-mail: dana.ipserova@haima.cz
Tel.: +420 777 336 653

Aleš Lukš
člen výkonného výboru
E-mail: ales.luks@haima.cz
Tel:  +420 224 436 453

Eva Vopičková
člen výkonného výboru

Jaroslav Dolejš
člen výkonného výboru

Lenka Vondroušová
člen výkonného výboru

Spolkový rejstřík – sbírka listin