Správní orgány

Zástupci spolku HAIMA CZ, z.s.

Jan Blodek
předseda Haimy
E-mail: jan.blodek@haima.cz
Tel.: +420 728 951 038

PhDr. Věra Reichlová
místopředsedkyně Haimy
E-mail: vera.reichlova@haima.cz
Tel.: +420 777 650 600

Bc. Dana Ipserová
místopředsedkyně & účetní Haimy
E-mail: dana.ipserova@haima.cz
Tel.: +420 777 336 653

Aleš Lukš
člen výkonného výboru, revize, webmaster
E-mail: ales.luks@haima.cz
Tel:  +420 224 436 453

RNDr. Jaroslav Šalda
člen výkonného výboru

Mgr. Magdaléna Lundáková
člen výkonného výboru
E-mail: magdalena.lundakova@haima.cz

Tadeáš Janda
člen výkonného výboru
E-mail: tadeas.janda@haima.cz

Spolkový rejstřík – sbírka listin