Rekondiční pobyty

Pro každé dítě nebo teenagera, kteří prošli onkologickou léčbou, nabízíme možnost rekondičního pobytu. Jeho smyslem je usnadnit návrat do běžného života, zařadit se znovu mezi zdravé děti, nastartovat pohybové aktivity. Současně pomáháme rodičům oddechnout si po velkém stresu. Haima nabízí celou řadu rekondičních pobytů podle věkových skupin a zaměření. Hlásit se na ně můžete prostřednictvím emailu haima@haima.cz.

Rekondiční víkend pro rodiny s dětmi do 6 let

Jedná se o víkendový pobyt pro celou rodinu zaměřený na zvládnutí situace po bezprostředním skončení léčby. Pobytu se účastní cca vždy 10 rodin s dítětem, které skončilo léčbu do věku 6 let. Program se soustředí na pohybové a rehabilitační aktivity po léčbě.

Rodiče mohou využít nácvik relaxačních technik, možnost pohovoru s psychologem nebo odborníkem. Součástí programu jsou tvůrčí dílničky a také možnost sdílení zkušeností s rodinami, které jsou již delší dobu po léčbě.

Tento typ rekondičního pobytu je otevřený pro všechny rodiče s dětmi, kteří podstoupili onkologickou léčbu, a to nejdéle do dvou let od jejího ukončení. Pobyty se pravidelně opakují a je tedy dostatek míst pro všechny rodiny, které mají o pobyt zájem.

Víkendový pobyt pro teenagery

Jedná se o víkendový pobyt pro teenagery, kteří chtějí strávit společný víkend s kamarády s podobnou zkušeností, jakou zažili oni. Víkendový program je tvořený volnočasovými aktivitami, výlety a zábavou s přihlédnutím ke konkrétním potřebám účastníků. Na pobytu je přítomen psycholog, lékař a další odborníci.

Tento typ rekondičního pobytu je otevřený pro všechny teenagery, kteří podstoupili onkologickou léčbu, a to nejdéle do dvou let od jejího ukončení. Pobyty se pravidelně opakují a je tedy dostatek míst pro všechny, kteří mají o pobyt zájem.

Zimní tábor – děti od 6 do 18 let

Jedná se o týdenní pobyt na horách, kde se děti učí lyžovat. Zajištěný je lékařský dozor, psychologická podpora a specializovaný program usnadňující dětem zařazení do běžného života.

Letní tábor – děti od 6 do 18 let

Jedná se o dvoutýdenní pobyt v Klášteře Teplá, kde se děti věnují pohybovým aktivitám pod vedením fyzioterapeuta.. Zajištěný je lékařský dozor, psychologická podpora a řada volnočasových aktivit.