Kontakty

HAIMA CZ, z.s.

Sídlo:

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
V úvalu 84
Praha 5 – Motol
PSČ 150 06

E-mail: haima@haima.cz
Tel.: +420 777 650 600
Fax: +420 224 436 420

IČO: 18629059

HAIMA CZ, z.s. je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 2167

Petra Dvořáková
předsedkyně Haimy
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

PhDr. Věra Reichlová
místopředsedkyně Haimy
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

Vážení přátelé a podporovatelé Haimy, i my velice soucítíme s lidmi zasaženými válečnými konflikty, nicméně naše sbírkové účty za žádných okolností nejsou zřízeny za účelem pomoci těmto obětem. Pokud jim chcete finančně přispět, svoje dary můžete zasílat na transparentní účty organizací, které v těchto oblastech působí. Děkujeme.

Další kontakty – viz Správní orgány

Bankovní spojení – běžný účet Haimy

Název účtu: HAIMA CZ
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 18230111/0100

Mezinárodní platby
Název účtu: HAIMA CZ
Mezinárodní kód banky – SWIFT: KOMBCZPP
Číslo účtu IBAN CZ2401000000000018230111

Veřejná sbírka 
povolena Magistrátem hl. m. Prahy dne 18.9.2015 na dobu neurčitou pod č.j.: S-MHMP/1621221/2015
– viz povolení / osvědčení

Číslo účtu veřejné sbírky 66552/0100

Formy veřejné sbírky:

  • sbírkový bankovní účet
  • sbírkové pokladničky
  • prodej předmětů
  • dárcovská SMS (DMS)

Sociální média

@facebook

@youtube

@instagram