Kontakty

HAIMA CZ, z.s.

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
V úvalu 84
Praha 5 – Motol
PSČ 150 06

E-mail: haima@haima.cz
Tel.: +420 728 951 038
Fax: +420 224 436 420

IČO: 18629059

HAIMA CZ, z.s. je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 2167

Jan Blodek
předseda Haimy
Klinika Dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha
E-mail: jan.blodek@haima.cz
Tel.: +420 728 951 038

PhDr. Věra Reichlová
místopředsedkyně Haimy
Klinika Dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha
E-mail: vera.reichlova@haima.cz
Tel.: +420 777 650 600

Další kontakty – viz Správní orgány

Bankovní spojení – běžný účet Haimy

Název účtu: HAIMA CZ
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 18230111/0100

Mezinárodní platby
Název účtu: HAIMA CZ
Mezinárodní kód banky – SWIFT: KOMBCZPP
Číslo účtu IBAN CZ2401000000000018230111

Veřejná sbírka 
povolena Magistrátem hl. m. Prahy dne 18.9.2015 na dobu neurčitou pod č.j.: S-MHMP/1621221/2015
– viz povolení / osvědčení

Číslo účtu veřejné sbírky 66552/0100

Formy veřejné sbírky:

  • sbírkový bankovní účet
  • sbírkové pokladničky
  • prodej předmětů
  • dárcovská SMS (DMS)

Sociální média

@facebook

@youtube

@instagram