Kontakty

HAIMA CZ, z.s.

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
V úvalu 84
Praha 5 – Motol
PSČ 150 06
IČO: 18629059
HAIMA CZ, z.s. je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 2167

tel.: +420 739 315 570
e-mail: haima@haima.cz

Eva Vopičková Fučíková
předsedkyně
tel.: +420 739 315 570
e-mail: eva.fucikova@haima.cz

Aleš Lukš
místopředseda
tel.: +420 224 436 453
e-mail: ales.luks@haima.cz

Petra Dvořáková
místopředsedkyně
tel.: +420 725 792 575
e-mail: petra.dvorakova@haima.cz

Bankovní spojení

Běžný účet
Název účtu: HAIMA CZ
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 18230111/0100

Veřejná sbírka 
povolena Magistrátem hl. m. Prahy dne 18.9.2015 na dobu neurčitou pod č.j.: S-MHMP/1621221/2015
– viz povolení / osvědčení
Číslo účtu veřejné sbírky 66552/0100

Formy veřejné sbírky: sbírkový bankovní účet, sbírkové pokladničky, prodej předmětů, dárcovská SMS (DMS)

Variabilní symboly pro platby:

2222 – rekondiční pobyt

5555 – dar

1111 – členský příspěvek

7777 – rekonstrukce oddělení C

3333 – projekt APF

Mezinárodní platby
Název účtu: HAIMA CZ
Mezinárodní kód banky – SWIFT: KOMBCZPP
Číslo účtu IBAN CZ2401000000000018230111

Sociální sítě

@facebook

@youtube

@instagram