Členství

Členem spolku HAIMA CZ se může stát každý občan, který má zájem aktivně pomáhat a podporovat děti s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním.

Práva a povinnosti členů spolku HAIMA CZ

Každý člen má právo:

účastnit se všech akcí HAIMY volit a být volen do orgánů HAIMY předkládat návrhy a být informován o činnosti HAIMY hlasovat na schůzích HAIMY

Každý člen je povinen:

 • zaplatit roční příspěvek, výše členského příspěvku je dobrovolná, minimálně 100 Kč ročně

Způsob platby členského příspěvku:

 • bankovním převodem na účet: 18230111/0100 (Komerční banka) variabilní symbol: 5555
 • poštovní poukázkou na adresu:
  HAIMA CZ, z.s.
  Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5