Členství

Členem spolku HAIMA CZ se může stát každý občan, který má zájem aktivně pomáhat a podporovat děti s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním. Práva a povinnosti členů spolku HAIMA CZ jsou uvedeny ve stanovách.

Přihláška do spolku HAIMA.CZ.


Platbu členského příspěvku proveďte na účet: 18230111/0100 (Komerční banka) variabilní symbol: 5555