O Haimě

HAIMA CZ, z.s. je nejdéle fungující organizace v ČR, která se zaměřuje na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním a jejich rodinám. Pomáhá po celou dobu léčby i dlouhodobé rekonvalescence, nejen dětským pacientům, ale i jejich sourozencům a rodinám.

Členové Haimy jsou složeni z rodičů, psychologů, lékařů, vyléčených pacientů a dobrovolníků.

Původní myšlenka vznikla v roce 1991 na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol v Praze. V průběhu času vznikly obdobné skupiny v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích, které již působí samostatně.