O Haimě

HAIMA CZ, z.s. je nejdéle fungující organizace v ČR, která se zaměřuje na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

Původní myšlenka vznikla v roce 1991 na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol v Praze. V průběhu času vznikly obdobné skupiny v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích, které již působí samostatně.

Členové Haimy jsou složeni z lékařů, psychologů, rodičů malých pacientů, vyléčených pacientů a dobrovolníků se zájmem o pomoc dětem a mladým lidem s onkologickou diagnózou.

V průběhu času vznikly obdobné skupiny v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích, které již působí samostatně.