Den dětské onkologie

  • Šíření povědomí o problematice dětské onkologie
  • Pocta dětským pacientům a jejich rodinám
  • Představení pokroků v léčbě nádorových onemocnění v dětském věku
  • Zábavný den pro celou rodinu

6. ročník Dne dětské onkologie, letos se zaměřením na dárcovství kmenových buněk krvetvorby, se uskuteční v sobotu 19. 9. 2020 od 13.00 hodin na Malostranském náměstí v Praze.

Informace o DDO na webu www.dendetskeonkologie.cz

Partneři Dne dětské onkologie