Startují Dny dětské onkologie – 85 % vyléčených.

15. února – 1. dubna 2023

V České republice začínají Dny dětské onkologie. Dětská onkologická pracoviště v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě a dalších městech přichází s novinkami v léčbě i mimořádnými úspěchy. Neziskové organizace při těchto pracovištích připravily pro pacienty a veřejnost bohatý program.

Situace onkologicky nemocných dětí se stále zlepšuje a výsledky léčby potvrzují, že Česká republika patří mezi světovou špičku. Ročně zde onemocní přibližně 350 dětí, úspěšně se vyléčí 85 % z nich.

Největším pracovištěm svého druhu je v České republice Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Ročně se zde léčí 200-250 dětí s onkologickým onemocněním. Transplantaci kostní dřeně podstoupí přibližně 40 dětí. „Máme radost, že se nám za loňský rok podařilo dále vylepšit diagnostické možnosti pro děti s nádorovým onemocněním a začít používat některé nové cílené léky. Velmi zásadní pro to byla i spolupráce skvělých týmů z různých oborů celé Fakultní nemocnice Motol“ uvádí přednostka Kliniky, doc. MUDr. Lucie Šrámková Ph.D. „Naše klinika byla také přijata do prestižního mezinárodního konsorcia ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer). Toto členství je oceněním špičkové kvality našeho pracoviště v diagnostice i léčbě. Umožňuje nám dále rozvíjet klinický výzkum a zlepšit přístup k inovativním lékům pro dětské hematologické a onkologické pacienty v České republice,“ dodává přednostka.

Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno je jedním ze dvou komplexních dětských onkologických center v České republice a je součástí Evropské referenční sítě (ERN) pro nádorová onemocnění u dětí. Každý rok diagnostikuje a léčí 150 nových dětí a mladistvých s nádorovým onemocněním, provede 15 transplantací kostní dřeně. „Klinika se věnuje především problematice personalizované, precisní dětské onkologie, problematice pozdních následků onkologické léčby v dětství a buněčným terapiím. Také díky velmi dobrým výsledkům Kliniky dětské onkologie FN Brno v oblasti buněčných terapií dětí s nádory se Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v letošním roce podařilo získat prestižní evropský grantový projekt Horizon Europe Teaming for Excellence, který pomůže rozšířit možnosti specializovaných buněčných terapií pro děti z celé České republiky, ale i ze zahraničí,“ uvádí přednosta kliniky prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN Olomouc je dlouhodobě fungujícím centrem dětí s hematologickým a hemato-onkologickým onemocněním pro Olomoucký a Zlínský kraj. Ročně diagnostikujeme přibližně 15 dětských pacientů. „Zajišťujeme komplexní diagnostickou i terapeutickou péči (vyjma transplantací). Vědeckým zázemím je nám Ústav molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci, jehož posláním je provádět biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět příčinám vzniku nádorových onemocnění a vyvíjet budoucí humánní léky, zdravotnické prostředky a diagnostiku. Naše oddělení úzce spolupracuje s dětským paliativním týmem mobilního hospice Nejste sami sídlícím v Olomouci. Materiální, finanční a psychosociální podporu nám i našim pacientům poskytuje organizace Šance Olomouc,“ uvádí vedoucí oddělení MUDr. Zbyněk Novák.

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie FN Ostrava je součástí Dětské kliniky FNO a plní funkci specializovaného pracoviště sdílené péče pro dětské pacienty z oblasti severní Moravy. „Většina dětí s leukemiemi je primárně léčena v Ostravě a nemalé procento dětí s jinými diagnosami plně využívá možnosti úzké spolupráce s Klinikou dětské onkologie FN Brno a rodiče s nemocnými dětmi tak mají zajištěnou kvalitní péči na obou pracovištích. Pro rodiny to znamená kratší vzdálenost a časovou úsporu při cestování na některá plánovaná vyšetření, zajištění léčebných procedur nebo akutní ošetření při komplikacích, ale také blízkost rodinných příslušníků při často delší hospitalizaci,“ říká primář oddělení doc. MUDr. Hubert Mottl CS.c.

Na realizaci Dnů dětské onkologie se společně podílí neziskové organizace působící při jednotlivých pracovištích, kde pomáhají nejen v materiální rovině, ale také pořádají řadu aktivit, které usnadňují život pacientů a jejich rodin po dobu léčby a přispívají k jejich návratu do běžného života. V rámci Dnů dětské onkologie připravily také řadu akcí pro veřejnost.

Více na www.dnydetskeonkologie.cz, program Haima CZ zde.