Letní tábor

Letní tábor se uskuteční – v závislosti na epidemické situaci – v termínu 3. – 17. července 2021

v hotelu Klášter Teplá
bližší informace o hotelu najdete na webu: www.hotelklastertepla.cz

Tel. – Klášter: (+420) 608 113 388
Email: recepce@hotelklastertepla.cz

Otevření letních táborů bude záviset na jejich povolení Ministerstvem zdravotnictví.

Přihlašování na letošní letní tábor bylo ukončeno.