Zaměstnanci BILLY předali finanční dar

Velice děkujeme zaměstnancům Billy ve Vejprtech za finanční dar, který nám osobně přivezli 1.10.2019 a předali na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole.

Předání daru na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol