Očkovat po léčbě – ano, či ne?

MUDr. Petra Keslová, Ph.D.

S přicházejícím podzimem řada rodičů řeší, zda svoje děti po onkologickém nebo hematoonkologickém onemocnění očkovat. Přinášíme vám proto rozhovor s MUDr. Petrou Keslovou, Ph.D, primářkou Kliniky dětské hematologie a onkologie při FN Motol.

Lze k očkování po onkologické léčbě u dětí říct vůbec nějaký obecně platný názor?
U dětí po léčbě onkologického či hematoonkologického onemocnění (zejména při použití chemoterapie, případně záření) dochází k významnému snížení a oslabení imunity a k větší vnímavosti vůči infekcím. Záleží samozřejmě na diagnóze a prodělané léčbě, nejvíce ohrožené jsou děti po transplantaci krvetvorných buněk, léčbě akutních leukémií, lymfomů, případně dalších onkologických onemocnění vyžadujících dlouhodobou intenzivní léčbu. Očkování je nástroj, jak zabránit některým infekcím, které mohou být v krajním případě i život ohrožující. 

Asi nejvíce se nyní hovoří o covidu – jaké je Vaše doporučení – očkovat, nebo ne? 
Za mě je určitě vhodné děti po léčbě schválenou vakcínou očkovat. Očkování může zabránit těžkému průběhu onemocnění, případně možným komplikacím typu multisytémové zánětlivé reakce. U dětí na probíhající intenzivní léčbě chemoterapií je doporučeno očkovat rodinné příslušníky (rodiče, sourozence) s cílem co nejvíce nemocné dítě ochránit před možným kontaktem s onemocněním Covid19.  

Lidé v minulosti řešili, kterou vakcínu na covid zvolit. Má některá skutečně pro děti po onkologické a hematoonkologické léčbě nějaké výhody, či naopak není úplně vhodná?
I u dětí po onkologické a hematoonkologické léčbě se používají všechny schválené vakcíny pro daný věk, to znamená u dětí 5-11 let se očkuje nižší dávkou vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech), ve věku nad 12 let pak vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) a Nuvaxovid (Novavax).

Krom covidu je tady také chřipka, opět nás zajímá, zda očkovat, nebo ne? A jak případná očkování kombinovat?
Co se týká očkování proti chřipce,  dětským pacientům po léčbě očkování proti chřipce doporučujeme. V případě probíhající intenzivní léčby je opět vhodné očkovat i rodinné příslušníky. Stejně tak doporučujeme podobně jako očkování proti Covid19 i očkování proti chřipce všem zdravotníkům a pracovníkům, kteří do styku s léčenými dětmi na klinice přicházejí. Obecně se doporučuje mezi jednotlivými druhy očkování interval minimálně 2 týdny a očkovat pacienty, kteří jsou v době očkování bez známek jakékoliv infekce. 

Která jiná očkování dětem po léčbě doporučujete?
Všechny děti by měly mít splněná povinná očkování, u některých očkování (zejména živými vakcínami jako jsou například spalničky, zarděnky, příušnice či neštovice) je nutný určitý časový odstup po léčbě. Očkování u onkologických a hematonkologických dětských pacientů je obvykle řízeno očkovacím centrem (v našem případě očkovacím centrem Ústavu imunologie ve FN v Motole). Zde je i na základě prodělané léčby stanoven pro každého pacienta očkovací plán, který pak probíhá ve spolupráci s praktickým lékařem pro děti a dorost.