SIOP Europe podpořil HAIMU

Poděkování za výtěžek z charitativního běhu.

Na konci května 2019 se v Praze uskutečnil kongres sdružení Evropské pediatrické onkologie SIOP Europe, The European Society for Paediatric Oncology – SIOPE Letos poprvé byl tento kongres spojen s meetingem skupiny I-BFM Study Group (výzkum v oblasti dětských leukémií a lymfomů) a sdružením vyléčených pacientů CCI (Childhood Cancer International).

V rámci tohoto kongresu byl uspořádán charitativní běh, jehož výtěžek byl věnován spolku HAIMA CZ.

Předání šeku se zúčastnil prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol a PhDr. Věra Reichlová, místopředsedkyně spolku HAIMA CZ. Za předávající pak Jana Dvořáková ze společnosti C-IN.

Této iniciativy si velmi vážíme a za podporu děkujeme.