Haima v předvánočním čase

HAIMA CZ je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

Ani v prosinci neusnuli členové spolku Haima CZ na vavřínech. První událostí prosince byla překrásná Mikulášská nadílka ve Fakultní nemocnici v Motole. Dětičkám byly za písničky a básničky anděly, čerty a Mikulášem rozdány dárky a dobroty. Čertů se nikdo nepolekal, a tak nedošlo na slzičky, ale jen na velké množství úsměvů.

V pondělí 10. 12. potom proběhlo předvánoční setkání přátel dětí bojujících s nepřízní osudu za pomoci lékařů a sester Kliniky dětské hematologie a onkologie. Smyslem této již tradiční akce bylo vyjádření vděčnosti dětí, jejich rodičů a členů spolku Haima CZ lékařům a sestrám, velkým sponzorům i malým dárcům a všem ostatním, kteří se různými formami podílejí na vytváření podmínek k léčbě těžkých nemocí. Setkání se konalo v koncertním sále Kláštera sv. Anežky České. V rámci večera vystoupilo Škampovo kvarteto. Po koncertu následovalo drobné občerstvení.

Poslední prosincovou akcí byl benefiční koncert v Betlémské kapli, který pro spolek Haima CZ upořádala Fakulta strojní ČVUT v Praze.

Zdroj: Motol IN 12/2018

text: Magdaléna Havlínová
foto: HAIMA I Jiří Juráček