Poděkování všem partnerům v roce 2018

Děkujeme všem, kteří nám přispěli v roce 2018 i v letech minulých a podpořili tak naši snahu pomoci dětem, při i po ukončení léčby, na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Dary finanční – firmy a organizace

CHEOPS s.r.o., 3E PRAHA ENGINEERING a.s., INDUSTRY CONTROL s.r.o., MEDICEL s.r.o., NOTIX s.r.o., AGROFINAL spol. s.r.o., Internet Projekt a.s., BG KAROLINA k.s., AVECO s.r.o., PROMOTION FACTORY ČR s.r.o., AF-Consult Czech Republic s.r.o., České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní